PROJEKTY EDUKACYJNE

W roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół przy DPS w Kadłubie realizowane były projekty edukacyjne:
Szkoła Podstawowa "Poznaję świat"

Od roku szkolnego 2010/2011 w ramach rozszerzenia oferty edukacyjnej realizowane są projekty wycieczek edukacyjnych pt. „Poznajemy świat”. Zostały one opracowane przez nauczycielki p. Iwonę Mielcarz i Martę Kapica dla uczniów klas Szkoły Podstawowej, a sfinansowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie. Celem tych projektów jest, aby poprzez wycieczki, które mają nieocenioną wartość edukacyjno –wychowawczą, najmłodsi uczniowie nauczyli się przede wszystkim:

- prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych,

- rozbudzili pasję i zainteresowania poznawcze przez wielokierunkowe, emocjonalne i aktywne zaangażowanie,

- kształcili odpowiednie postawy wobec otoczenia,

- poprawili sprawność fizyczną,                                                                                                    

- zaspokoili potrzeby poznawcze,

- poznali i utrwalali umiejętności korzystania z różnych środków komunikacji publicznej (pociąg, tramwaj, autobus),

- kształtowali umiejętność poruszania się w ruchu ulicznym (pasy, sygnalizacja świetlna),

- poznali i korzystali z różnych form kulturalnych (teatr, kino, zoo, Jurapark, pływanie żaglówkami).

 

Gimnazjum "Szansa na lepszą przyszłość"

Uczniowie Gimnazjum im. s. Zofii Moroz  od października 2014 do czerwca 2015 r. uczestniczyli w projekcie „Szansa na lepszą przyszłość” wspófinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu uczniowie brali udział w kreatywnych zajęciach edukacyjno-zawodowych – kulinarnych i pomocnika opiekuna osoby niepełnosprawnej, zajęciach psychologiczno-pedagogicznych -  ”nie dajmy się wykluczyć”, zajęciach przyrodniczych z kompetencji kluczowych oraz  zajęciach sportowych z elementami gimnastyki korekcyjnej.

Zajęcia w ramach projektu prowadzili: Halina Wielocha, Barbara Macygon, Agnieszka Rużycka-Rączkowska, Beata Hajnos, Leszek Kosydor, Wiesław Biela i  Monika Szendzielorz-Nowakowska.

Pani Halina Wielocha i p. Monika Szendzielorz-Nowakowska były także współautorkami założeń merytorycznych tego projektu.

W trakcie zajęć uczniowie kształcili takie cechy jak: spostrzegawczość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, kulturę osobistą i takt, a także  planowanie działania, wykonywanie poleceń, podejmowanie decyzji i samodzielność.

Uczestnicy uczyli się wypełniać dokumenty, posługiwać się sprzętem multimedialnym, planować i przygotowywać posiłek, nakrywać do stołu, poznali techniki radzenia sobie ze stresem, poznali drogę dochodzenia do wiedzy poprzez obserwację, doświadczenie i wnioskowanie. Mieli możliwość bezpośredniej obserwacji fauny i flory. 

Podczas zajęć wykorzystywano elementy arteterapii, muzykoterapii oraz kynoterapię.

Nabyte podczas zajęć  umiejętności, doświadczenia i wiedza wpłynęły na wzrost poczucia  własnej wartości u uczniów, a  uczestnictwo w samym projekcie  dostarczyło wielu niezapomnianych  wrażeń i przeżyć.

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy
"Komputerowy zawrót głowy"

Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy im. s. Zofii Moroz w roku szkolnym 2014/2015 uczestniczyli w  30 godzinnych zajęciach komputerowych pod nazwą „Komputerowy zawrót głowy”. Zajęcia te były częścią projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” realizowanego przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, a finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W trakcie zajęć uczniowie poznawali zasady pracy z komputerem, zdobywali informacje przy pomocy Internetu, uczyli się obsługiwać drukarkę i projektor mulimedialny. Zdobywali wiedzę na temat tworzenia prezentacji mulimedialnych w programie Power Point. Powyższą wiedzę i umiejętności będą mogli wykorzystać we wrześniu 2015 roku, kiedy to wezmą udział w konkursie „E-Portfolio” dla uczniów szkół specjalnych.

W ramach projektu uczniowie brali także udział  w warsztatach „Planowanie kariery zawodowej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. Podczas tego spotkania uczniowie  dowiedzieli się między innymi jak rozmawiać z pracodawcą, jak zaprezentować siebie i swoje umiejętności. Pogłębiali wiedzę z autopromocji i rynku pracy.

Niezwykłym przeżyciem dla uczestników projektu był udział w Wojewódzkim Święcie Szkolnictwa Zawodowego, które odbyło się 1 maja w Amfiteatrze Opolskim.  

Uczestnictwo w projekcie pozwoliło na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności. Uczniowie podnieśli swoje kompetencje zawodowe,  poznali zasady autopromocji i nawiązali nowe znajomości.